ประชาชน ฝาก 7 พรรคฝ่ายค้าน เสนอตั้ง กมธ.ตรวจสอบ EEC เอื้อนายทุนหรือไม่ !

15 สิงหาคม 2562 อาคารรัฐภาใหม่ เกียกกาย กลุ่มเพื่อนตะวันออกยื่นหนังสือ7พรรคฝ่ายค้านร้องผังEECชี้ขอให้ศึกษาและตรวจสอบผลกระทบโครงการดำเนินโครงการ EECหวั่นเอื้อประโยชน์กลุ่มทุน เร่งรัดเดินโครงการกระทบชาวประมงริมแม่น้ำบางประกง โดยการพิจารณาแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน EEC หรือผังเมือง EECที่เป็นข่าวช่วง ตลอด1เดือนที่ผ่านมา
.
กลุ่มเพื่อนตะวันออกจากจังหวัดฉะเชิงเทรา พยายามใช้ทุกช่องทางเพื่อให้รัฐทบทวนผังเมือง EECซึ่งมีปัญหาหลายบริเวณมาก โดยมีปัญหา 8 บริเวณด้วยกัน กลุ่มเพื่อนตะวันออกเป็นชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ ไม่มีโอกาสเห็นผังเมือง เพราะที่ผ่านมา ได้เดินทางไปสำนักงาน EECเพื่อไปขอเอกสารชิ้นนี้ เอกสารชิ้นดังกล่าว ซึ่งจะมีประกาศใช้ ทางกลุ่มเห็นว่า มีการรอนสิทธิ์ประชาชนในสามจังหวัด ที่ไม่มีการเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้ทางด้านตัวแทนมีความเห็นว่าจากเอกสารดังกล่าวมีปัญหามีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกับสภาพหรือศักยภาพของพื้นที่เป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเช่น ริมแม่น้ำบางปะกง การประปา

ดูเหมือนว่า ความพยายามในการตั้งกรรมธิการ เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่เป็นผล กลุ่มเพื่อนตะวันออก อยากให้พรรคฝ่ายค้านทำให้เกิดกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องผังเมือง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องชะลอเพื่อให้มีการทบทวนเพราะไม่มีความจำเป็นจริง ๆ ที่ต้องเร่งรัด แต่ถ้าผังนี้ถูกเร่งรัดประกาศใช้ จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มน้อยเป็นบริษัทเอกชนไม่กี่บริษัท
.
แต่หากโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการต่อไปจะส่งผลกระทบต่อประชาชน และจะสร้างผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นแม่น้ำบางปะกงทุกคนพึ่งพาอาศัยทั้งอุปโภคบริโภคอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวันนี้ขอให้พรรคฝ่ายค้านช่วยกลุ่มเพื่อนตะวันออกด้วย

ประชาชน ฝาก 7 พรรคฝ่ายค้าน เสนอตั้ง กมธ.ตรวจสอบ EEC เอื้อนายทุนหรือไม่ !

15 สิงหาคม 2562 อาคารรัฐภาใหม่ เกียกกาย กลุ่มเพื่อนตะวันออกยื่นหนังสือ7พรรคฝ่ายค้านร้องผังEECชี้ขอให้ศึกษาและตรวจสอบผลกระทบโครงการดำเนินโครงการ EECหวั่นเอื้อประโยชน์กลุ่มทุน เร่งรัดเดินโครงการกระทบชาวประมงริมแม่น้ำบางประกง โดยการพิจารณาแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน EEC หรือผังเมือง EECที่เป็นข่าวช่วง ตลอด1เดือนที่ผ่านมา.กลุ่มเพื่อนตะวันออกจากจังหวัดฉะเชิงเทรา พยายามใช้ทุกช่องทางเพื่อให้รัฐทบทวนผังเมือง EECซึ่งมีปัญหาหลายบริเวณมาก โดยมีปัญหา 8 บริเวณด้วยกัน กลุ่มเพื่อนตะวันออกเป็นชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ ไม่มีโอกาสเห็นผังเมือง เพราะที่ผ่านมา ได้เดินทางไปสำนักงาน EECเพื่อไปขอเอกสารชิ้นนี้ เอกสารชิ้นดังกล่าว ซึ่งจะมีประกาศใช้ ทางกลุ่มเห็นว่า มีการรอนสิทธิ์ประชาชนในสามจังหวัด ที่ไม่มีการเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้ทางด้านตัวแทนมีความเห็นว่าจากเอกสารดังกล่าวมีปัญหามีการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกับสภาพหรือศักยภาพของพื้นที่เป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเช่น ริมแม่น้ำบางปะกง การประปาดูเหมือนว่า ความพยายามในการตั้งกรรมธิการ เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่เป็นผล กลุ่มเพื่อนตะวันออก อยากให้พรรคฝ่ายค้านทำให้เกิดกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องผังเมือง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องชะลอเพื่อให้มีการทบทวนเพราะไม่มีความจำเป็นจริง ๆ ที่ต้องเร่งรัด แต่ถ้าผังนี้ถูกเร่งรัดประกาศใช้ จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มน้อยเป็นบริษัทเอกชนไม่กี่บริษัท .แต่หากโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการต่อไปจะส่งผลกระทบต่อประชาชน และจะสร้างผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นแม่น้ำบางปะกงทุกคนพึ่งพาอาศัยทั้งอุปโภคบริโภคอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวันนี้ขอให้พรรคฝ่ายค้านช่วยกลุ่มเพื่อนตะวันออกด้วย#เสรีรวมไทย #ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน #EEC #เพื่อนตะวันออก

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019

#เสรีรวมไทย #ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน #EEC #เพื่อนตะวันออก