พล.ต.ท. วิศณุ ม่วงแพรสี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีรวมไทย หารือต่อประธานในสภา กรณี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

ใช้วาจาต่อว่า เจ้าหน้ที่ตำรวจ ขณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่กำลังเป็นประเด็นในสังคมอยู่ตอนนี้โดยเสนอให้ประธานสภา

สอบสวนว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ผิด เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญตามมาตรา 185 และมาตรา 139 หรือไม่

ส.ส.เสรีรวมไทย ชี้ประเด็น ส.ส.กร่าง ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

พล.ต.ท. วิศณุ ม่วงแพรสี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีรวมไทย หารือต่อประธานในสภา กรณี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ใช้วาจาต่อว่า เจ้าหน้ที่ตำรวจ ขณะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่กำลังเป็นประเด็นในสังคมอยู่ตอนนี้โดยเสนอให้ประธานสภา สอบสวนว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ผิด เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญตามมาตรา 185 และมาตรา 139 หรือไม่

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2019