คุณหมอเรวัต วิศรุตเวช ส.ส.เสรีรวมไทย หารือรายได้องค์การโทรทัศน์ เกี่ยว คสช.

นายแพทย์เรวัติ วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย อภิปรายในที่ประชุมสภา ถึงการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560

ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ณ.รัฐสภาใหม่(เกียกกาย) วันที่ 21 สิงหาคม 2562

ส.ส.เสรีรวมไทย หารือรายได้องค์การโทรทัศน์ เกี่ยว คสช.

นายแพทย์เรวัติ วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย อภิปรายในที่ประชุมสภา ถึงการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ณ.รัฐสภาใหม่(เกียกกาย) วันที่ 21 สิงหาคม 2562

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2019