น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงค์ ส.ส.เสรีรวมไทย หารือปัญหาพี่น้องประชาชนในที่ประชุมสภา

น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงค์ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย ปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2562

ในเรื่องการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ.รัฐสภาใหม่ 4 กันยายน 2562

ารบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ.รัฐสภาใหม่ 4 กันยายน 2562

เสรีรวมไทย หารือปัญหาพี่น้องประชาชนในที่ประชุมสภา

น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงค์ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย ปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2562 ในเรื่องการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ.รัฐสภาใหม่ 4 กันยายน 2562

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพุธที่ 4 กันยายน 2019