ส.ส.จาก7พรรคฝ่ายค้าน รับหนังสือร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน

ดร.นภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.จากพรรคเสรีรวมไทย และ ส.ส.จาก7พรรคฝ่ายค้าน รับหนังสือร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน

กรณีผลักดันให้มีการ(ร่าง)พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ โดยเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ Welfare Watch Network

ณ รัฐสภาใหม่ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

#พรรคเสรีรวมไทย

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน