7 พรรคฝ่ายค้าน ยื่นหนังสือเปลี่ยนวันอภิปราย “ถวายสัตย์ฯ”

ตัวแทน 7 พรรคฝ่ายค้านร่วมแถลง ณ รัฐสภาใหม่ กรณีศาลรัฐธรรมนูญได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่า

ศาลจะนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรมว.กลาโหม

จะสิ้นสุดลงหรือไม่ ในวันที่ 18 กันยายนนี้ ซึ่งฝ่ายค้านขอหารือประธานสภาฯ

โดยขอขยับวันอภิปรายขึ้นมาเป็นวันที่ 17 ก.ย. แทน

อ่านต่อได้ที่..https://1th.me/6V9E

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน