นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย หารือกรณี ต่ออายุทางด่วน-BTS

นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ปรึกษาหารือต่อประธานสภา

เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า BTS

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฏร วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ รัฐสภาใหม่

ต่ออายุทางด่วน-BTSนายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ปรึกษาหารือต่อประธานสภา เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า BTS ในการประชุมสภาผู้แทนราษฏร วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ รัฐสภาใหม่#พรรคเสรีรวมไทย

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2019

#พรรคเสรีรวมไทย