7 พรรคฝ่ายค้าน เปิดเวทีปัตตานี รณรงค์แก้รัฐธรรมนูญสัญจร ครั้งที่ 4

สมพงศ์ สระกวี ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทยร่วม 7 พรรคฝ่ายค้าน เปิดเวทีปัตตานี
รณรงค์แก้รัฐธรรมนูญสัญจร ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “พลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่” ณ
จังหวัดปัตตานี

สมพงศ์ สระกวี ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทยร่วม 7 พรรคฝ่ายค้าน เปิดเวทีปัตตานีรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญสัญจร ครั้งที่ 4ภายใต้หัวข้อ…

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019