เสรีรวมไทย เปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและสมาชิกทางการเมือง

สส.วิรัตน์ วรศสิริน และ สส. นภาพร เพ็ชร์จินดา เป็นประธานเปิด โครงการอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาบุคลากรและสมาชิก เข้าถึงคุณภาพและคุณธรรม อันดีงามทางการเมือง
เมื่อวันที่ 2 8 กันยายน ณ โรงแรมทองธาราริเวอร์วิว กรุงเทพฯ

สส.วิรัตน์ วรศสิริน และ สส. นภาพร เพ็ชร์จินดาเป็นประธานเปิด โครงการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรและสมาชิก…

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019