เสรีรวมไทย อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและสมาชิก เข้าถึงคุณภาพและคุณธรรมอันดีงามทางการเมือง

นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส. พรรคเสรีรวมไทยและคณะเข้าร่วม "โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและสมาชิก เข้าถึงคุณภาพและคุณธรรมอันดีงามทางการเมือง" วันนี้ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง#พรรคเสรีรวมไทย

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2019