นพ.เรวัต วิศรุตเวช อภิปราย กระทำของคณะรัฐมนตรีที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริง
และเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการกระทำของคณะรัฐมนตรีที่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตราที่ 162 ณ.รัฐสภาใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2562

นพ เรวัต วิศรุตเวช เสนอแนะปัญหา เกี่ยวกับการกระทำของคณะรัฐมนตรี

นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทยอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริง และเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการกระทำของคณะรัฐมนตรีที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตราที่ 162ณ.รัฐสภาใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2562#เสรีรวมไทย

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพุธที่ 18 กันยายน 2019