นพ.เรวัต วิศรุตเวช อภิปราย ในที่ประชุมสภา ถึงพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน (สสส.)

นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย
อภิปราย ในที่ประชุมสภา ถึง การรับทราบรายงานตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการส้รางเสริมสุขภาพ (สสส.)
พ.ศ.2544 ประจำปี 2561 ณ.รัฐสภาใหม่ วันที่ 12 กันยายน 2562

นพ.เรวัต ส.ส.เสรีรวมไทย อภิปราย รับทราบรายงาน (สสส.)

นพ.เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปราย ในที่ประชุมสภา ถึง การรับทราบรายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการส้รางเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ.2544 ประจำปี 2561 ณ.รัฐสภาใหม่ วันที่ 12 กันยายน 2562

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2019