ดร.นภาพร เพ็ชร์จินดา โฆษกคณะกรรมาธิการคมนาคม

ดร.นภาพร เพ็ชร์จินดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคเสรีรวมไทย ในบทบาท โฆษกคณะกรรมาธิการคมนาคม
ร่วมแถลงข่าวการประชุมเลือกตำแหน่งต่างๆในคณะกรรมาธิการคมนาคม