เสรีรวมไทยไม่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

หดกหกดหดหดกฟ

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ขึ้นอภิปรายว่า
พรรคเสรีรวมไทยไม่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะรัฐบาล
ถวายสัตย์ ปฏิญาณ ไม่ครบตามมาตรา 161 พร้อมทั้ง
ตั้งคำถามถึง ประธานรัฐสภา ยินยอมให้มีการพิจารณา
จะเป็นการเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ณ อาคารรัฐสภาใหม่

17ตุลาคม 2562 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ขึ้น อภิปรายว่าพรรคเสรีรวมไทยไม่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะรัฐบาลถวายสัตย์ ปฏิญาณ ไม่ครบตามมาตรา 161 พร้อมทั้งตั้งคำถามถึง ประธานรัฐสภา ยินยอมให้มีการพิจารณาจะเป็นการเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ณ อาคารรัฐสภาใหม่

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019