อบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรและสมาชิกเข้าถึงคุณภาพ และคุณธรรมอันดีงามทางการเมือง

พรรคเสรีรวมไทยจัด โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและสมาชิกเข้าถึงคุณภาพและคุณธรรมอันดีงามทางการเมืองวันที่ 26-27 ตุลาคมนี้ ณ โรงแรมอาร์โฟโต้จังหวัดนครพนม#เสรีรวมไทย

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2019