หารือปัญหา “โครงการระเบิดหินในจังหวัดมุกดาหาร”

6 พฤศจิกายน 262 ฮาคาร รัฐสภา นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย
ขอปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การระเบิดหินของพี่น้องจังหวัดมุกดาหารเรื่องของการระเบิดหิน
รวมไปถึงการไม่ชอบมาพากล ของ การต่ออายุ สัมปทานส่วนอีกเรื่องหนึ่ง คือการสร้างทางของ
กรมทางหลวงสาย 12จังหวัดมุกดาหารเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ การสร้างนี้ทางยังไม่ได้รับอนุญาต
จากกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ได้รับการร้องเรียน จากประชาชนของจังหวัด ทั้งนี้ปรากฎว่ามี ผู้มีอิทธิพล
ในเครื่องแบบบอกว่า จะขอทำโครงการนี้

นาย แพทย์ ประสงค์

6 พฤศจิกายน 262 ฮาคาร รัฐสภา นาย ประสงค์ บูรณ์พงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ขอปรึกษาประธานสภา ผู้แทนราษฎร เรื่อง การระเบิดหินของพี่น้องจังหวัดมุกดาหารเรื่องของการระเบิดหิน รวมไปถึงการไม่ชอบมาพากล ของ การต่ออายุ สัมปทานส่วนอีกเรื่องหนึ่ง คือการสร้างทางของกรมทางหลวงสาย 12จังหวัดมุกดาหารเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ การสร้างนี้ทางยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ทั้งนี้ ได้รับการร้องเรียน จากประชาชนของจังหวัด ทั้งนี้ปรากฎว่ามี ผู้มีอิทธิพลในเครื่องแบบบอกว่า จะขอทำโครงการนี้

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2019