อภิปรายรายงาน ความคืบหน้าการดำเนินงานปฏิรูปประเทศ

6 พ.ย.2562 อาคารรัฐสภานาย แพทย์เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย
กล่าวขึ้น อภิปรายรายงาน ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา 270โดยในรายงานไม่มีตัวเลขการใช้จ่ายที่ชัดเจน ไม่มีแหล่งที่มาของเงินการเรียงลำดับ
ตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับรายงาน

นาย แพทย์เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย

6 พ.ย.2562 อาคารรัฐสภา นาย แพทย์เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยกล่าวขึ้น อภิปรายรายงาน ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270โดยในรายงานไม่มีตัวเลขการใช้จ่ายที่ชัดเจน ไม่มีแหล่งที่มาของเงินการเรียงลำดับ ตัวชี้วัดที่ไม่สอดคล้องกับรายงาน

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2019