หารือปัญหา “ช้างป่าตกมันเข้าทำลายพืชผล บ้านเรือนเสียหาย”

7 พ.ย.2562 อาคารรัฐสภา น.ส.ธนพร โสมทองแดง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยขอหารือประธาน
ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน หมู่4 บ้านแกร่งจอ อ. ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งชาวบ้าน ได้รับความเดือดร้อน
จากฝูงช้างป่าตกมันเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนเสียหาย ช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้
เป็นช่วงเก็บเกี่ยวมัน แต่ก็โดนช้างป่าล้อมไร่มันไว้ เป็นเวลาสามปี ขอเรียนประธานให้กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติช่วยเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ ดูแลชาวบ้านอย่างเร่งด่วน

7 พ.ย.2562อาคารรัฐสภา น.ส.ธนพร โสมทองแดง

7 พ.ย.2562อาคารรัฐสภา น.ส.ธนพร โสมทองแดง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยขอหารือ ประธาน ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน หมู่4 บ้านแกร่งจอ อ. ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งชาวบ้าน ได้รับความเดือดร้อน จากฝูงช้างป่าตกมันเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนเสียหาย ช่วงเดือนธันวาคม ที่จะถึงนี้ เป็นช่วงเก็บเกี่ยวมัน แต่ก็โดนช้างป่าล้อมไร่มันไว้ เป็นเวลาสามปี ขอเรียนประธานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติช่วยเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ ดูแลชาวบ้านอย่างเร่งด่วน

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2019