อภิปรายพิจารณาการบริหารงานแผ่นดิน ของสภาผู้แทนราษฎร ว่าทำงานเพื่อประชาชนจริงไหม

น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4

(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ซึ่งจะพิจารณาเรื่อง การบริหารงานแผ่นดิน ของสภาผู้แทนราษฎร

ว่าได้ดำเนินการทำงานเพื่อประชาชนจริงไหม

น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ หารือ การทำงานบริหารแผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎร

น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายในการประชุมสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ซึ่งจะพิจารณาเรื่อง การบริหารงานแผ่นดิน ของสภาผู้แทนราษฎร ว่าได้ดำเนินการทำงานเพื่อประชาชนจริงไหม

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2019