เสรีพิศุทธ์ชี้ มีอำนาจ แต่งตั้งที่ปรึกษา เรื่องสิระ ไม่ต้องห่วง ย้อน ปลดประธาน ป.ป.ช.ไม่ได้

20 พ.ย.2562 อาคารรัฐสภา พล.ต.อ เสรีพิศุทธ์ เตมียเวสหัวหน้า พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชี้มีอำนาจแต่งตั้ง ที่ปรึกษาคนเดียวย้ำแต่งตั้งข้าราชการล่วงหน้าเป็นเรื่องปกติ ย้ำปลดประธานไม่ได้ เป็นโควตาฝ่ายค้านใครคิดปลดเป็นโจร

 

ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ต่อกรณีที่มีข่าวการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการที่มีมาก่อน เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมาพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ให้ความเห็นว่า “คนส่วนใหญ่ทำงานมาน้อย บริหารงานมาน้อย จึงไม่เข้าใจความจริงการตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการเป็นอำนาจของผมคนเดียว ผมไม่จำเป็นต้องขอมติที่ประชุม แต่ผมให้เกียรติที่ประชุมคณะกรรมาธิการทุก คณะมี15 ตัดผมเหลือ14 ให้กรรมาธิการแต่ละท่านเสนอที่ปรึกษาให้เลขาเสนอขึ้นมา

 

อย่างเช่นในกรณีของ พ.ลต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์คุณวัฒนา เมืองสุข สองท่านมาจากพรรคเพื่อไทย รายชื่อที่ท่านเห็นเป็นของผม 2 คน คือ คุณบุญเชิด คิดเห็น อดีอธิบดีกรมที่ดิน คุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
อดีตผู้ว่าสำนักงานตรวจงานแผ่นดิน ผมตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาทำงานขณะนี้ มีงานเรื่องทุจริตที่ดิน จึงเอาอดีตอธิบดี กรมที่ดินมาเป็นที่ปรึกษาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างก็มีวาระที่ต้องเชิญ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์                  มาชี้แจง เรื่องทุจริต เรื่องการก่อสร้าง จึงเชิญ คุณพิศิษฐ์มาปรึกษา”

 

“การทำงานของคนเราแตกต่างกัน เพราะนั้น ที่ปรึกษาที่ผมเชิญวันนี้ ผมต้องการให้ทำงานวันนี้ทันที ไม่ใช่ให้ต้องการให้ไปทำงานอาทิตย์หน้า คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการก็ต้องทำล่วงหน้า แม้แต่การเดินทางไปทำเรื่อง
ธรรมนัส ผมเห็นว่า เป็นเรื่องของสภา ผมจึงเสนอขอออกค่าใช้จ่ายเอง

 

ต่อกรณีที่ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จะฟ้องหมิ่นประมาท และจะปลดจากตำแหน่ง ประธานประธาน กมธ.ป.ป.ช. ตอบ กลับว่า เรื่องของสิระพรรคพลัง พรรคประชารัฐ ส่งเข้ามาเป็นกรรรมาธิการยังไม่ทันเข้าจะปลดผมแล้ว ก่อนที่จะเข้ามาจะปลดผม อะไรมากมาย เรื่องมันมีที่มาที่ไป เรื่องหมิ่นประมาท ผมเรียนตรง ผมกระทำโดยสุจริต และไม่ผิดกฎหมายเขาอยากจะว่า อะไรก็ว่าไป ไม่ต้องกังวลแทนผม ผมก็ทำการติชม โดยสุจริต

 

“ผมเรียนว่า กรรมาธิการ มี 35 คณะแต่งตั้งโดยสภาพรรคเพื่อไทย มีส.ส.มากที่สุด จึงได้ประธานกรรมาธิการ 10 พรรคพลังประชารัฐ ได้ประธานไป 8 คณะ อนาคตใหม่ได้ประธาน 6 คณะ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ ได้ไป 4 คณะ เสรีรวมไทยกับชาติไทยพัฒนาได้ไปพรรคละ1 คณะ ส่วนพรรคเสรีรวมไทยเป็นโควตาของผม จะให้ใครไม่ได้ ใครจะเสนอปลดผม ปลดไม่ได้ เพราะเป็น โควตาของผม ใครจะมาเอา คือการปล้น

เสรีพิศุทธ์ชี้ มีอำนาจ แต่งตั้งที่ปรึกษา เรื่องสิระ ไม่ต้องห่วง ย้อน ปลดประธาน ป.ป.ช.ไม่ได้

20 พ.ย.2562 อาคารรัฐสภา พล.ต.อ เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้า พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชี้มีอำนาจแต่งตั้ง ที่ปรึกษาคนเดียวย้ำแต่งตั้งข้าราชการล่วงหน้าเป็นเรื่องปกติ ย้ำปลดประธานไม่ได้ เป็นโควตาฝ่ายค้านใครคิดปลดเป็นโจร ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ต่อกรณีที่มีข่าวการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการที่มีมาก่อน เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ให้ความเห็นว่า “คนส่วนใหญ่ทำงานมาน้อย บริหารงานมาน้อย จึงไม่เข้าใจความจริงการตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการเป็นอำนาจของผมคนเดียว ผมไม่จำเป็นต้องขอมติที่ประชุม แต่ผมให้เกียรติที่ประชุมคณะกรรมาธิการทุก คณะมี15 ตัดผมเหลือ14 ให้กรรมาธิการแต่ละท่านเสนอที่ปรึกษาให้เลขาเสนอขึ้นมาอย่างเช่นในกรณีของ พ.ลต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์คุณวัฒนา เมืองสุขสองท่านมาจากพรรคเพื่อไทย รายชื่อที่ท่านเห็นเป็นของผม 2 คนคือ คุณบุญเชิด คิดเห็น อดีอธิบดีกรมที่ดิน คุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานตรวจงานแผ่นดิน ผมตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาทำงานขณะนี้ มีงานเรื่องทุจริตที่ดิน จึงเอาอดีตอธิบดี กรมที่ดินมาเป็นที่ปรึกษาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างก็มีวาระที่ต้องเชิญ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มาชี้แจง เรื่องทุจริต เรื่องการก่อสร้าง จึงเชิญ คุณพิศิษฐ์มาปรึกษา”“การทำงานของคนเราแตกต่างกัน เพราะนั้น ที่ปรึกษาที่ผมเชิญวันนี้ผมต้องการให้ทำงานวันนี้ทันที ไม่ใช่ให้ต้องการให้ไปทำงานอาทิตย์หน้า คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการก็ต้องทำล่วงหน้า แม้แต่การเดินทางไปทำเรื่องธรรมนัส ผมเห็นว่า เป็นเรื่องของสภา ผมจึงเสนอขอออกค่าใช้จ่ายเอง ต่อกรณีที่ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จะฟ้องหมิ่นประมาท และจะปลดจากตำแหน่ง ประธานประธาน กมธ.ป.ป.ช. ตอบ กลับว่า เรื่องของสิระพรรคพลัง พรรคประชารัฐ ส่งเข้ามาเป็นกรรรมาธิการยังไม่ทันเข้าจะปลดผมแล้ว ก่อนที่จะเข้ามาจะปลดผม อะไรมากมาย เรื่องมันมีที่มาที่ไป เรื่องหมิ่นประมาท ผมเรียนตรง ผมกระทำโดยสุจริต และไม่ผิดกฎหมายเขาอยากจะว่า อะไรก็ว่าไป ไม่ต้องกังวลแทนผม ผมก็ทำการติชม โดยสุจริต “ผมเรียนว่า กรรมาธิการ มี 35 คณะแต่งตั้งโดยสภาพรรคเพื่อไทยมีส.ส.มากที่สุด จึงได้ประธานกรรมาธิการ 10 พรรคพลังประชารัฐ ได้ประธานไป 8 คณะ อนาคตใหม่ได้ประธาน 6 คณะ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ ได้ไป 4 คณะ เสรีรวมไทยกับชาติไทยพัฒนาได้ไปพรรคละ1 คณะ ส่วนพรรคเสรีรวมไทยเป็นโควตาของผม จะให้ใครไม่ได้ ใครจะเสนอปลดผม ปลดไม่ได้ เพราะเป็น โควตาของผมใครจะมาเอา คือการปล้น

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2019