เสรีรวมไทย ไม่เห็นชอบ พ.ร.ก ส่งเสริมการพัฒนา และคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562

นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรรวมไทย อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในหัวข้ออภิปราย
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 โดยนายแพทย์เรวัต
ไม่เห็นชอบกับพระราชกำหนดดังกล่าว ณ รัฐสภา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เสรีรวมไทย ไม่เห็นชอบ พ.ร.ก ส่งเสริมการพัฒนา และคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562

นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรรวมไทย อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในหัวข้ออภิปราย พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 โดยนายแพทย์เรวัต ไม่เห็นชอบกับพระราชกำหนดดังกล่าวณ รัฐสภา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2019