ผลกระทบของคำสั่ง คสช.โดย เฉพาะ การออกคำสั่งมาตรา 44ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากมาย

นายวิรัต วรศศิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กล่าวอภิปรายถึงผลกระทบของคำสั่ง หัวหน้า คสช.โดย เฉพาะ การออกคำสั่งมาตรา 44ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากมาย โดยเฉพาะคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ โดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นการแต่งตั้งตำรวจ ไม่ได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ออกคำสั่งมาตรามาตรา44 ใที่ออกเป็นผิดให้เป็นถูก ใช้มาตรา 44 ในการโยกย้ายข้าราชการโดยไม่มีตั้งคณะกรรมการสอบสวนคำสั่งขาดหลักนิติธรรมลงโทษบุคคลโดยไม่ได้พิสูจน์ ความผิด ออกคำสั่งให้อำนาจ กสทช. ไม่มีความผิดแพ่งและอาญา รวมไปถึงการใช้อำนาจต่อายุสัมปทาน รถไฟฟ้า บีทีเอสไปอีก40ปี

นายวิรัต วรศศิริน ขอสนับสนุนการตั้งคณะกรรมมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการปรพชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันที่ 21 พ.ย.62

นายวิรัต วรศศิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กล่าวอภิปรายถึงผลกระทบของคำสั่ง หัวหน้า คสช.โดย เฉพาะ การออกคำสั่งมาตรา 44ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากมาย โดยเฉพาะคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ โดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นการแต่งตั้งตำรวจ ไม่ได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ออกคำสั่งมาตรามาตรา44 ใที่ออกเป็นผิดให้เป็นถูก ใช้มาตรา 44 ในการโยกย้ายข้าราชการโดยไม่มีตั้งคณะกรรมการสอบสวนคำสั่งขาดหลักนิติธรรมลงโทษบุคคลโดยไม่ได้พิสูจน์ ความผิด ออกคำสั่งให้อำนาจ กสทช. ไม่มีความผิดแพ่งและอาญา รวมไปถึงการใช้อำนาจต่อายุสัมปทาน รถไฟฟ้า บีทีเอสไปอีก40ปีนายวิรัต วรศศิริน ขอสนับสนุนการตั้งคณะกรรมมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการปรพชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันที่ 21 พ.ย.62

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019