“การถวายสัตย์ฯ” เป็นเรื่องที่จบแล้วหรือไม่?

22 พ.ย.2562 รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวสประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร

ไม่เห็นใบการลาออกของ นายดล เหตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนา ลาออกจากกรรมมาธิการ บอกเป็นไปตามปกติของการปฏิบัติหน้าที่เห็นว่าเป็นการบีบบังคับของฝ่ายรัฐบาล ให้คนโน้นลาออกคนนี้เข้าเข้ามาทำพร้อมกับกล่าวย้ำว่ากรรมาธิการเป็นฝ่ายสภาเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล          เข้ามาจะต้องช่วยกันตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเช่น การเชิญนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงเรื่องของการถวายสัตย์เป็นเรื่องที่จบแล้วหรือไม่?

(คลิปเต็ม) เสรีพิศุทธ์ ถาม ปมถวายสัตย์ จบ หรือไม่?

(คลิปเต็ม) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรยืไม่เห็นการลาออกนายดล เหตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนาลาออกจากกรรมมาธิการ บอกเป็นไปตามปกติของการปฏิบัติหน้าที่ เห็นว่า เป็นการบีบบังคับของฝ่ายรัฐบาลให้คนโน้นลาออกคนนี้เข้าเข้ามาทำพร้อมกับกล่าวย้ำว่ากรรมาธิการเป็นฝ่ายสภาเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เข้ามาจะต้องช่วยกันตรวจสอบ การทำงานของรัฐบาลอย่างเช่นการเชิญ นายกรัฐมนตรีมาชี้แจงเรื่องของการถวายสัตย์เป้นเรื่องที่จบแล้วหรือไม่ร #เสรีรวมไทย #เสรีพิศุทธ์

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2019