เสรีรวมไทย ถกปัญหา ความไม่โปร่งใสในกรมโยธาธิการและผังเมือง จ.นครพนม

น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย หารือปัญหาพี่น้องประชาชนในการประชุมสภาผู้แทนนาษฎร เรื่องความไม่โปร่งใสในการจัดจ้างบุคคลภายนอก (outsourse) กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม โดยมีความไม่โปร่งใส ในการทำการกำหนดพื้นที่และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ ณ รัฐสภา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

เสรีรวมไทย ถกปัญหา ความไม่โปร่งใสในกรมโยธาธิการและผังเมือง จ.นครพนม

น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย หารือปัญหาพี่น้องประชาชนในการประชุมสภาผู้แทนนาษฎร เรื่องความไม่โปร่งใสในการจัดจ้างบุคคลภายนอก(outsourse) กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม โดยมีความไม่โปร่งใส ในการทำการกำหนดพื้นที่และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ ณ รัฐสภา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019