เสรีรวมไทยหารือปัญหาพี่น้อง เรื่อง การก่อสร้างมัสยิด จ.มุกดาหาร ไม่มีการทำประชามติใดๆ

นายแพทย์ ประสงค์บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยปรึกษาหารือประธาน ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนจังหวัดมุกดาหาร เรื่องการก่อสร้างมัสยิด ไม่มีการประชาสัมพันธ์ประชาพิจารณ์ ไม่มีการบอกล่าวและการทำประชามติใดๆ ทั้งสิ้นจนทำให้ชาวบ้านติดป้ายประท้วง ตัวแทนชาวบ้าน ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ก็ไม่มีข่าวอย่างใดทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน ขัดแย้งจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ ทางศาสนา เกรงว่าจะเกิดเรื่องบานปลาย ขอให้ประธาน เร่งสั่งการในการประชุม สภาผู้แทนราษฎร 4 ธันวาคม 2562

เสรีรวมไทยหารือปัญหาพี่น้อง เรื่อง การก่อสร้างมัสยิด จ.มุกดาหาร ไม่มีการทำประชามติใดๆ

นายแพทย์ ประสงค์บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยปรึกษาหารือประธาน ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน จังหวัดมุกดาหาร เรื่องการก่อสร้างมัสยิด ไม่มีการประชาสัมพันธ์ประชาพิจารณ์ ไม่มีการบอกล่าวและการทำประชามติใดๆ ทั้งสิ้นจนทำให้ชาวบ้านติดป้ายประท้วง ตัวแทนชาวบ้าน ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก็ไม่มีข่าวอย่างใดทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน ขัดแย้งจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ ทางศาสนา เกรงว่าจะเกิดเรื่องบานปลาย ขอให้ประธาน เร่งสั่งการในการประชุม สภาผู้แทนราษฎร 4 ธันวาคม 2562

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2019