นายแพทย์เรวัตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย อภิปราย

1ธันวาคม 2562นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยปรึกษาหารือฝากประธานให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องการแบนสารเคมี3ชนิดที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนในการการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25ปีที่ 1ครั้งที่11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2)ที่อาคารรัฐสภา

 

นายแพทย์เรวัตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย

11ธันวาคม 2562นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยปรึกษาหารือฝากประธานให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องการแบนสารเคมี3ชนิดที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนในการการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25ปีที่ 1ครั้งที่11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2)ที่อาคารรัฐสภา

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2019