เสรีรวมไทย วอนภาครัฐช่วยพี่น้องชาวอยุธยา ไม่มีน้ำทำการเกษตร

นางสาว ธนพร โสมทองแดง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย มีเรื่องหารือท่านประธานผ่าน ไปยัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน และการไฟฟ้าภูมิภาค เนื่องจากมีพี่น้อง ชาวหนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ร้องเรียนมาว่าไม่มีน้ำทำนา ไม่มีน้ำทำพืชผลทางการเกษตร โดยขอให่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 12 ณ รัฐสภา

เสรีรวมไทย วอนภาครัฐช่วยพี่น้องชาวอยุธยา ไม่มีน้ำทำการเกษตร

วันนี้นางสาว ธนพร โสมทองแดง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย มีเรื่องหารือท่านประธานผ่าน ไปยัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน และการไฟฟ้าภูมิภาค เนื่องจากมีพี่น้อง ชาวหนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ร้องเรียนมาว่าไม่มีน้ำทำนา ไม่มีน้ำทำพืชผลทางการเกษตร โดยขอให่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 12 ณ รัฐสภา

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019