น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ชี้ รัฐธรรมนูญไม่ฟังเสียงประชาชน

น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ขอสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 โดยให้เหตุผลว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นของคนส่วนน้อย เกิดจาการแย่งอำนาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ขาดการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ประชาชนไม่มีอำนาจ ไม่มีเสรีภาพไม่มีความเสมอภาคกฎหมายมีไว้สำหรับพวอยู่ตรงข้ามเท่านั้นใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม ในการการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 12(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) 18 ธันวาคม 2562 ณ รัฐสภา

น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ชี้ รัฐธรรมนูญไม่ฟังเสียงประชาชน

น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ขอสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 โดยให้เหตุผลว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นของคนส่วนน้อย เกิดจาการแย่งอำนาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ขาดการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ประชาชนไม่มีอำนาจ ไม่มีเสรีภาพไม่มีความเสมอภาคกฎหมายมีไว้สำหรับพวอยู่ตรงข้ามเท่านั้นใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม ในการการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 12(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) 18 ธันวาคม 2562 ณ รัฐสภา

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019