“ดร.นภาพร” ส.ส.เสรีรวมไทย เห็นชอบ ตั้ง กมธ.ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา

นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทยขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เนื่องจากต้องการให้ช่วยศึกษาสาเหตุและความจริง เกี่ยวกับการก่อสร้างโดยอ้างเรื่องการบริหารจัดการดินและขนย้ายดินล่าช้าจึงเป็นเหตุให้เป็นข้ออ้างในการต่อสัญญาครั้งที่1-2ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 20 ธันวาคม 2562 อาคารรัฐสภา

"ดร.นภาพร" ส.ส.เสรีรวมไทย เห็นชอบ ตั้ง กมธ.ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา

นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เนื่องจากต้องการให้ช่วยศึกษาสาเหตุและความจริง เกี่ยวกับการก่อสร้างโดยอ้างเรื่องการบริหารจัดการดินและขนย้ายดินล่าช้าจึงเป็นเหตุให้เป็นข้ออ้างในการต่อสัญญาครั้งที่1-2ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 20 ธันวาคม 2562 อาคารรัฐสภา

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019