นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย นำเสนอปัญหาการก่อสร้างอาคารรัฐสภา

ญัตติการตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย นำเสนอปัญหาการก่อสร้างอาคารรัฐสภา โดยขอบคุณท่านประธานที่ติดตั้งสายฉีดชำระให้ตามที่เคยหารือ แต่ยังเกรงว่าจะมีบางคน “ขาลอย” จากการใช้ห้องนํ้าสภา และอีกปัญหาคือที่ตั้งรัฐสภาใหม่ทำให้ถนนสามเสน การจราจรติดขัด ในการการประชุมสภา ผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

 

"วิรัตน์"ส.ส.เสรีรวมไทย หารือ ปัญหาในเชิงปฏิบัติ ต่อกรณีการลาออกของ กรรมาธิการ ป.ป.ช.

24 ธันวาคม 2562 นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทยอภิปราย เสนอความเห็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ ต่อกรณีการลาออกของ กรรมาธิการ ป.ป.ช.ที่ลาออก ควรกำหนดเวลาให้ประธาน กรรมาธิการมีเวลาจัดการแจ้งกับประธานสภารับทราบอย่างชัดเจน ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2019