“วิรัตน์”ส.ส.เสรีรวมไทย หารือ ปัญหาในเชิงปฏิบัติ ต่อกรณีการลาออกของ กรรมาธิการ ป.ป.ช.

24 ธันวาคม 2562 นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทยอภิปราย เสนอความเห็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ ต่อกรณีการลาออกของ กรรมาธิการ ป.ป.ช.ที่ลาออก ควรกำหนดเวลาให้ประธาน กรรมาธิการมีเวลาจัดการแจ้งกับประธานสภารับทราบอย่างชัดเจน ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

"วิรัตน์"ส.ส.เสรีรวมไทย หารือ ปัญหาในเชิงปฏิบัติ ต่อกรณีการลาออกของ กรรมาธิการ ป.ป.ช.

24 ธันวาคม 2562 นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทยอภิปราย เสนอความเห็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ ต่อกรณีการลาออกของ กรรมาธิการ ป.ป.ช.ที่ลาออก ควรกำหนดเวลาให้ประธาน กรรมาธิการมีเวลาจัดการแจ้งกับประธานสภารับทราบอย่างชัดเจน ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2019