“เสรีพิศุทธ์ “แสดงความเห็นเรื่อง การรับรองบันทึกการประชุม ร่วมกันของรัฐสภา

24 ธันวาคม 2562 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย แสดงความเห็นเรื่อง การรับรองบันทึกการประชุม ร่วมกันของรัฐสภา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ว่าในประเด็นการรับรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ได้ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญ อยู่ในช่วงศาลรัฐธรรมนูญ ตีความวินิจฉัย ยังไม่เสร็จจึงให้เพื่อนสมาชิกรับทราบ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

"เสรีพิศุทธ์ "แสดงความเห็นเรื่อง การรับรองบันทึกการประชุม ร่วมกันของรัฐสภา

24 ธันวาคม 2562 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย แสดงความเห็นเรื่อง การรับรองบันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ว่าในประเด็นการรับรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ได้ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญ อยู่ในช่วงศาลรัฐธรรมนูญ ตีความวินิจฉัย ยังไม่เสร็จจึงให้เพื่อนสมาชิกรับทราบ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2019