พรรคเสรีรวมไทยไม่ร่วมสังฆกรรมกับรัฐบาลที่ถวายสัตย์ไม่ครบ เพราะยังเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

พรรคเสรีรวมไทยไม่ร่วมสังฆกรรมกับรัฐบาลที่ถวายสัตย์ไม่ครบ เพราะยังเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทยพรรคเสรีรวมไทย ขอแสดงความเห็นไม่ขอร่วมอภิปรายไม่ร่วมลงมติ จากญัตติ 4 ญัตติ ที่ทางรัฐบาลให้มาพิจารณา เนื่องจากรัฐบาล ไม่มีความชอบธรรม ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 24 ธันวาคม 2562 ณ รัฐสภา

"พรรคเสรีรวมไทย" ไม่ร่วมลงอภิปรายญัตติรัฐบาลฯ !

พรรคเสรีรวมไทยไม่ร่วมสังฆกรรมกับรัฐบาลที่ถวายสัตย์ไม่ครบ เพราะยังเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทยพรรคเสรีรวมไทย ขอแสดงความเห็นไม่ขอร่วมอภิปรายไม่ร่วมลงมติ จากญัตติ 4 ญัตติ ที่ทางรัฐบาลให้มาพิจารณา เนื่องจากรัฐบาล ไม่มีความชอบธรรม ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 24 ธันวาคม 2562 ณ รัฐสภา

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2019