น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.เสรีรวมไทย สนับสนุนตั้ง กมธ.ตรวจสอบผลกระทบกัญชา

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทยขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และตรวจสอบผลกระทบของการใช้กัญชาในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

น.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.เสรีรวมไทย สนับสนุนตั้ง กมธ.ตรวจสอบผลกระทบกัญชา

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทยขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และตรวจสอบผลกระทบของการใช้กัญชาในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2019