นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.เสรีรวมไทย สนับสนุน ให้นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวชส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย สนับสนุน ให้นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์และ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และตรวจสอบผลกระทบของการใช้กัญชาในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช ส.ส.เสรีรวมไทย สนับสนุน ให้นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวชส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย สนับสนุน ให้นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์และ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และตรวจสอบผลกระทบของการใช้กัญชาในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

โพสต์โดย พรรคเสรีรวมไทย เมื่อ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2019