การสมัครเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเสรีรวมไทย

สมัครผ่านสำนักงานพรรค โดยติดต่อ นายทะเบียนพรรค

พล.ต.ท. วิศณุ ม่วงแพรสี 081-837-0001 / รองหัวหน้าพรรค วิรัตน์ วรศสิริน 081-255-5123

สมัคร onlineโดยติดต่อ ทีม Pr รองเลขาธิการพรรค

ดร. นภาพร เพ็ชร์จินดา 084-699-8883