งานประชุมใหญ่พรรคเสรีรวมไทย ประจำปี ครั้งที่ 1/2561