การสมัครเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเสรีรวมไทย

สมัครผ่านสำนักงานพรรค โดยติดต่อ นายทะเบียนพรรค

พล.ต.ท. วิศณุ ม่วงแพรสี 081-837-0001 / รองหัวหน้าพรรค วิรัตน์ วรศสิริน 081-255-5123